yeu thich 0
yeu thich 0

CHẾ PHẨM SINH HỌC BIO HA 05 10kg hiệu BA LÁ MẦM

Giá: Liên hệ Lượt xem: 77 Còn hàng

THÀNH PHẦN:

- Mật độ vi sinh vật:

Bacillus subtilis ≤ 1 x 108 cfu/g.

Bacillus amyloliquefaciens ≤ 1 x 108 cfu/g.

Streptomyces misionensis ≤ 1 x 108 cfu/g.

- Hữu cơ: 25%; NPK 2-1-1.

telephone