yeu thich 0
yeu thich 0

Phân bón NPK Nga 16-16-16 bao 25kg

Giá: Liên hệ Lượt xem: 1496 Còn hàng

Trong phân bón NPK có các thành phần hóa học chủ yếu là:

  • Phần trăm đạm tổng số (Nts): 16%
  • Phần trăm lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
  • Phần trăm Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%
  • Hàm lượng Bo (B): 60 ppm
  • Phần trăm đạm (NO3): 5%
  • Hàm lượng Magie (Mg): 0,0015%
  • Hàm lượng Sắt (Fe): 0,2%
  • Hàm lượng Mangan (Mn): 0,015%
  • Độ ẩm: =< 2,5%
telephone