yeu thich 0
yeu thich 0

Thuốc trừ cỏ Hàn Quốc Quickstar 22SL 100ml bổ sung MCPA axit

Giá: Liên hệ Lượt xem: 67 Còn hàng

Hoạt chất:

Glufosinate Ammonium: 15% w/w

MCPA acid 7% w/w

Phụ gia 18% w/w

Với MCPA có công dụng như 2.4D, sản phẩm có thể diệt nhiều loại cỏ khó trị mà các sản phẩm chỉ có Glufosinate không diệt được.

Diệt nhanh và kéo dài thời gian mọc lại của cỏ dại

telephone