yeu thich 0
yeu thich 0

Thuốc trừ cỏ Sofit 300EC chai 100ml

Giá: Liên hệ Lượt xem: 758 Còn hàng
  • Hoạt chất: Pretilachlor
  • Độ độc: Nhóm 3
  • Tác động ức chế quá trình mọc mầm của hạt cỏ, diệt cỏ sớm từ đầu
  • Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm trừ: cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, chác, lác và đặc biệt là lúa cỏ
telephone