yeu thich 0
yeu thich 0

HAN-IODINE 10% chai 100ml tẩy uế chuồng trại, phòng bệnh cúm gà và các dịch bệnh khác

Giá: Liên hệ Lượt xem: 527 Còn hàng

Thành phần

Trong 100 ml chứa:

                  P.V.P. lodine                 10000 mg

                  Glycerin                       10000 mg

                  Dung môi vừa đủ             100 ml

telephone