yeu thich 0
yeu thich 0

Phân vi sinh sinh học Emuniv 200gr (NPP tại Hải Phòng)

Giá: Liên hệ Lượt xem: 640 Còn hàng

Phân vi sinh sinh học Emuniv
Thành phần:

Bacillus subtilis và Bacillus licheniformis                     108 CFU/g
Lactobacillus plantarum                                            108 CFU/g
Saccharomyces cerevisiae                                        107 CFU/g
Pseudomonas                                                         107 CFU/g
Trichoderma viride                                                 108 CFU/g
Bacillus subtilis                                                     108 CFU/g
Streptomyces murinus                                         108 CFU/g
Metarhizium anisopliae                                        107 CFU/g

telephone