yeu thich 0
yeu thich 0

Bình bơm tay 16 lít hiệu Đức Thịnh JTX - 4B

Giá: Liên hệ Lượt xem: 553 Còn hàng

Bình bơm tay 16 lít hiệu Đức Thịnh JTX - 4B

Khối lượng khô: 2.2 kg +- 0.3kg

telephone