yeu thich 0
yeu thich 0

Thuốc trừ cỏ NUXIM SUPER 200SL 90ml hiệu Cháy nhanh 200

Giá: Liên hệ Lượt xem: 563 Còn hàng

Thuốc trừ cỏ NUXIM SUPER 200SL 90ml hiệu Cháy nhanh 200

Thành phần: Glufosinate - ammonium 200g/lít

Phụ gia vừa đủ cho 1 lít

Đặc trị: Cỏ tranh, cỏ mần trầu, Cỏ thài lài, cỏ gấu

telephone