yeu thich 0
yeu thich 0

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC Aztron WG 30gr đặc trị sâu tơ, sâu xanh da láng, sâu đục trái, sâu khoang, sâu vẽ bùa

Giá: Liên hệ Lượt xem: 115 Còn hàng

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC Aztron WG

Thành phần:

Bacillus thuringiensis (var. Aizawai)35.000 DBM Units/mg

telephone